กรมศุลกากรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวจับกุมกัญชา/ กัญชง รวมสิ่งห่อหุ้ม 5.3 กก.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว การจับกุมกัญชา/กัญชง จำนวน 5.3 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำเข้ากัญชา/ กัญชง กรมศุลกากรได้เฝ้าติดตามผ่านระบบบริหารความเสี่ยง และได้ตรวจพบใบขนสินค้าขาเข้าเร่งด่วน ระบุชื่อผู้นำเข้า … ไม่ระบุชื่อสินค้า ผ่านบริษัทขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ทำการอายัดสินค้าดังกล่าว เมื่อเปิดตรวจ พบว่า สินค้ามีลักษณะคล้ายช่อดอกกัญชา/ กัญชง ซึ่งเป็นของต้องกำกัด และต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมวิชาการเกษตรมาแสดงก่อนผ่านพิธีการศุลกากร อันเป็นความผิดฐานแสดงข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำกัด เป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507

ทั้งนี้เมื่อได้ตรวจสอบย้อนหลัง แล้วพบว่า มีการนำเข้าลักษณะคล้ายกันนี้มาแล้ว 2 ครั้ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป