ทีมฮักนครพนม การเมืองท้องถิ่นเพื่อไทย ลงพื้นที่พร้อมหนุน ตลาดสด ทต.ศรีสงคราม เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านตลาดปลาแม่น้ำโขง และลุ่มน้ำสงครามใหญ่สุดในไทย ที่นครพนม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน มูลค่าการซื้อขายสะพัดเดือนละหลายล้านบาท

ทั้งนี้ จ.นครพนม หากเอ่ยถึงตลาดปลาน้ำโขง ปลาลุ่มน้ำสงครามที่ใหญ่ที่สุด ต้องยกให้ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม เนื่องจากเป็นอำเภอที่ติดลุ่มน้ำสงคราม ลำน้ำสาขาสายหลักของแม่น้ำโขง โดยชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง หาปลาเป็นหลัก จึงยึดถือเป็นอาชีพมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ถึงแม้ภัยแล้งจะส่งผลกระทบหลายพื้นที่

แต่สำหรับลุ่มน้ำสงครามยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำโขงขึ้นมาวางไข่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ตลาดสดเทศบาลศรีสงครามเป็นตลาดปลาน้ำโขง ปลาลุ่มน้ำสงครามที่คึกคักที่สุด อีกทั้งยังมีการขายปลาครบวงจรทั้งปลาสด อาทิ ปลาเนื้ออ่อน อย่าง ปลานาง ปลาบึก ปลาค้าว ปลากราย รวมถึงปลาเกล็ด หลากหลายชนิด ราคาซื้อขายตั้งแต่กิโลกรัมละ 100-500 บาท ไปจนถึงการแปรรูป ปลาแห้ง ปลาส้ม ปลาร้า สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดเดือนละหลายล้านบาทให้ชุมชน

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน อ.ศรีสงคราม มีอาชีพทำประมงหาปลาเป็นหลัก จนเกิดประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเทศกาลกินปลาขึ้นทุกปี แสดงออกถึงวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำสงครามจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อว่ามีคนสนใจรองจากงานไหลเรือไฟ

ล่าสุด ทีมฮักนครพนม ตัวแทนรัฐบาลพรรคเพื่อไทย นำโดย นายอนุชิต หงษาดี หรือ นายกเบียร์ นายก อบต.โพนสวรรค์ แกนนำครอบครัวเพื่อไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ตลอดจนทีมงานการเมืองท้องถิ่น ลงพื้นที่ไปสำรวจเก็บข้อมูล ดูความคึกคักของตลาดสดศรีสงคราม พร้อมระบุว่า สมกับเป็นตลาดปลาแหล่งใหญ่สุดของอีสาน เหมาะสับหรับคนที่ต้องการเมนูปลา อยากชิมเมนูปลาน้ำจืด ปลาน้ำโขงที่มีหลากหลายชนิด นำไปแกง ไปทอด ไปต้ม เตรียมผลักดัน สนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นตลาดปลาน้ำโขง ปลาลุ่มน้ำสงครามใหญ่ที่สุดของไทย ดึงคนมาเที่ยวนครพนมได้ชิมเมนูปลาที่หลากหลายรสชาติ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำสงคราม และน้ำโขง เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน

ทั้งนี้ทาง กลุ่มทีมฮักนครพนม จะรวบรวมข้อมูลเสนอทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด อบจ.นครพนม ไปจนถึงรัฐบาล เป็นซอฟต์พาวเวอร์ อ.ศรีสงคราม เข้ามาสนับสนุนยกระดับเป็นตลาดปลาน้ำโขงที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต