สำนักข่าวชินหัว รายงานว่า หน่วยงานท้องถิ่นเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยว่าใบพัดกังหันลมนอกชายฝั่งชุดแรก ความยาว 131 เมตร ซึ่งยาวที่สุดในโลก ได้รับการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วในเมืองปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์

ใบพัดชุดดังกล่าวออกจากสายการผลิตของบริษัท ซานี รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี (SANY Renewable Energy) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะคาร์บอนเป็นศูนย์ปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์ เมื่อวันพฤหัสบดี (21 มี.ค.) โดยจะถูกนำไปติดตั้งในกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลม

ใบพัดใหม่นี้มีความเสถียรและความทนทานเป็นเลิศ ท้าทายขีดจำกัดของวัสดุการผลิตทั้งในด้านความแข็งแรงและพละกำลัง ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยใบพัดกังหันลมนี้ได้ผ่านการทดสอบส่วนประกอบและทดสอบตามขนาดจริงเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลระบุว่า ซานี รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี ได้เปลี่ยนจากการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตอัจฉริยะ และยกระดับความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ใบพัดเหล่านี้ยังใช้ส่วนประกอบโครงสร้างโพลียูรีเทน (polyurethane) ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการรีไซเคิล ทั้งยังบรรลุเป้าหมายการผลิตจำนวนมากได้

อนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะคาร์บอนเป็นศูนย์ปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 540 หมู่ (ราว 200 ไร่) มียอดลงทุนรวมประมาณ 1 พันล้านหยวน (ราว 5 พันล้านบาท) ในปี 2023 ที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ผลิตใบพัดกังหันลมมากกว่า 400 ใบ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 260 ล้านหยวน (ราว 1.3 พันล้านบาท)