สมุทรปราการ -พัฒนาสังคมปากน้ำ ดึงจิตอาสาติวเข้มเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเบาะบางเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดขึ้นที่อาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง นายณรงค์พล ทองกร น กำนันเทศบาลตำบลบางเมืองใหม่ รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครฯได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากการประชุมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเช้า มีวิทยากรได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนของ (อพม.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางแบบพุ่งเป้า และยังเป็นการฝึกกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ ในการดูและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชนควบคุมใน 6 อำเภอจังหวัดสมุทรปราการ