หลังจากที่ระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเติมเต็มน้ำให้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่อันซีนสุดปัง และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นจำทุกๆ ปี ในช่วงฤดูน้ำหลาก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีน หนึ่งเดียวของเมืองไทย นั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติก กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และตั๋วก็มักจะถูกจองเต็มหมดทุกขบวนอยู่เสมอ

แต่เมื่อถึงในช่วงฤดูแล้ง ที่ระดับน้ำในเขื่อนเหลือน้อย ต่ำกว่า 15% ของความจุ โดยวันนี้เหลืออยู่เพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ทำให้บริเวณจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ระดับน้ำที่ลดฮวบจนถึงพื้นดิน ซึ่งเป็นบริเวณส่วนฐานรากของการก่อสร้าง ตอม่อรางรถไฟลอยน้ำ ที่มีระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร และทอดยาวไปบนเขื่อนป่าสักฯ นั้น ขณะนี้นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับลงไปได้จนถึงตอม่อสะพานรางรถไฟ “อย่างภาพที่เห็น” ทำให้ในแต่ละวันมักจะมีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างให้ความสนใจ พาครอบครัวมาออกทริปท่องเที่ยวจับจองพื้นที่ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ลงเล่นน้ำคลายร้อน และนำอาหาร เครื่องดื่ม มาล้อมวงร่วมรับประทานกัน เพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกเย็นกันเกือบทุกวัน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

อย่างไรก็ตาม ทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวมา ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ขวดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ภาชนะใส่อาหาร หรือเศษอาหาร ก่อนที่จะเดินทางกลับ ต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันเก็บทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำกลับไปให้ด้วย เพราะหากทิ้งไว้ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็จะเป็นขยะลอยน้ำ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำอีกด้วย.