จากกรณี พล.ท.ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการ รมน.ภาค 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเหนือเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากมีการร้องเรียนจากภาคประชาสังคมในเกาะสมุยและการข่าว พบภาพบนยอดเขามีวิลล่า หรือ พูลวิลล่าหลายจุด ระบุพิกัด 6 จุด คือเขาแหลมใหญ่ ต.บ่อผุด เขาละไม ต.มะเร็ต , เขาท้ายควาย ต.ลิปะน้อย , เขาแหลมใหญ่ ต.แม่น้ำ , เขาเตย ต.แม่น้ำ และเขาพระ ต.บ่อผุด หลังนั้นได้นำไปสู่การตรวจสอบภาคพื้นดิน โดย กอ.รมน.ภาค 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพภาค 4 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาค 4 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ได้เรียกคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กอ.รมน.ภาค 4 มาร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบเวลาในการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ได้สำรวจ เป็นการติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบุกรุกที่ดินพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง และ จ.ชุมพร โดย พล.ท.ศานติ ได้สั่งการให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาภายใน 6 เดือน

พล.ต.อนุสรณ์ เปิดเผยว่า การสำรวจที่เกิดขึ้นเห็นชัดๆ คือการก่อสร้างผิดแบบ การก่อสร้างในพื้นที่ห้ามก่อสร้างในพื้นที่ลาดชันสูงเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ชัดเจน การสำรวจภาคพื้นดินยังพบความผิดปกติเรื่องของเอกสารหลักฐานครอบครองพื้นที่ไม่ถูกต้องมีความไม่ชอบมาพากล ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเกาะการท่องเที่ยวมีลักษณะเดียวกัน

“ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค 4 ยังให้ความสำคัญของการข้ามชาติชาวต่างชาติเข้ามาในลักษณะให้นอร์มินีคนไทยถือแทนร่วมมือกันของนักกฎหมาย นักธุรกิจ นายทุน ต้องหยุดเรื่องพวกนี้ให้ได้ ทั้งเอกสารสิทธิ์มิชอบ ปกติจะเป็น สค.1 หรือที่เรียกว่า สค.บิน สค.บวม เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุย นอร์มินีทั้งหลายเข้าไปดำเนินการโดยอาศัยความเป็นคนไทยเข้าไปจัดการ ถ้าคนไทยที่ไม่ให้ความร่วมมือจะไม่สามารถทำอะไรได้” พล.ต.อนุสรณ์กล่าว