เมื่อวันที่ 7 พ.ค.67 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเรือนแพขาว นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์. พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2567 ณ สวนเทพปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีศักยภาพในหลายด้าน เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัดวาอาราม และชุมชนริมน้ำ ประเพณีวิถีชาวมอญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ และสินค้าของดีของเด่นประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผ่านมา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของดีของเด่นของจังหวัดปทุมธานี อาจยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลาย ยังไม่ค่อยสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่จดจำ ในขณะที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเอง ก็ต้องการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดด้วย

ดังนั้น ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดี ที่กำหนดจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงนำเรื่องของการดำเนินกิจกรรมการหารายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มาดำเนินการร่วมกันด้วย โดยกำหนดจัดงาน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี

ส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6,000 เล่ม ๆ ละ 10 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงินจำหน่ายรวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และกำหนดออกรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.30 น. ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปีนี้มีของรางวัลทั้งสิ้น 134 รางวัล ได้แก่

•รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2.4 LEADER G สีเทา (GRAY M.) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,375,000 บาท

•รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV SPORT สีเทา (METAL STREAM) จำนวน 1 รางวัล

•รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 44,400 บาท

•รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท
จำนวน 6 รางวัล

•รางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง หม้อทอดไร้น้ำมัน 3.5 ลิตร SMART HOME
จำนวน 120 รางวัล

ผู้ถูกรางวัลให้นำสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มารับรางวัลภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในงานนี้มีการประกวดร้องเพลงของท้องถิ่น ท้องที่  และประกวดรำวงมหาดไทย  เพื่อให้ทุกพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอของปทุมธานี ได้มีส่วนร่วม มาแสดงพลัง แสดงความสามารถ และสนุกสนานร่วมกัน โดยประกวดร้องเพลงท้องถิ่น ท้องที่ รอบคัดเลือก วันที่ 11-12 และ 14-15 ส่วนรอบชิงเป็นวันที่ 17-18 ส่วนรำวงมหาดไทยประกวดและตัดสินในวันที่ 16 ต่อจากการออกรางวัลสลากกาชาด

และสุดท้าย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานีในครั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่ 7 อำเภอ และ อีก 6 ส่วนราชการ ได้ร่วมกันนำเสนอของดีของเด่นจากแต่ละอำเภอ มาร่วมประกวดนิทรรศการซุ้มของดี ของเด่น สืบสานอัตลักษณ์วิถีของดีเมืองปทุมฯ ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต เช่น การทำเมี่ยงกลีบบัว การนำเสนอข้าวแช่เมืองปทุม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวรามัญ ลำพาข้าวสาร เป็นต้น โดยการประกวดซุ้มนิทรรศการนี้จะมีการตัดสินมอบรางวัลกันในวันที่ 17 พ.ค. จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม เชียร์ เป็นกำลังใจแก่ทุกหน่วยงานที่ร่วมเข้าประกวด