นายกฯ“เศรษฐา” ประกาศข่าวดี ผุดโครงการพาหมอไปหาประชาชน นำร่อง “ร้อยเอ็ด” เป็นจังหวัดแรก เผย สัดส่วนผู้สูงอายุค่อนข้างสูง ลูกหลานไปทำงานต่างถิ่น จ่อขยายไปจังหวัดที่พร้อม และผลักดันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้โพตส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงช่วงที่ไปตรวจโรงพยาบาลโพนทอง ว่า ต่อไปนี้ชาวร้อยเอ็ด จะมีหมอไปหาถึงบ้าน ไม่ต้องกวนลูกหลาน ไม่ต้องตีรถจากบ้านไปโรงพยาบาล เป็นจังหวัดแรก และจะผลักดันโครงการไปทั่วประเทศ

“ร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุค่อนข้างสูง ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ออกไปทำงานต่างถิ่นและไม่มีเวลาพาคนป่วย ผู้สูงอายุที่บ้านไปหาหมอ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนจังหวัดแรกในประเทศไทย”

อีกทั้ง การมาเยี่ยมโรงพยาบาลโพนทองวันนี้ ได้หารือกันทั้งเรื่องแผนการขยายศักยภาพและขนาดของโรงพยาบาล เพราะเป็นโรงพยาบาลที่รองรับพี่น้องประชาชนจาก 3 อำเภอ และแนวทางที่จะให้แพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ลงไปให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการจัดส่งยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระของชาวร้อยเอ็ด

นายเศรษฐา ระบุต่อไปว่า หลังจากนี้ เราจะขยายโครงการไปจังหวัดที่พร้อม และผลักดันไปทั่วประเทศ คนป่วยที่ไม่ต้องเดินทาง และแรงงานที่ไม่ต้องหยุดงาน ขอให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนดำเนินการในส่วนนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น พี่น้องจะได้ลดค่าใช้จ่าย และไม่เสียโอกาสหารายได้