มหาสารคาม-น้ำท่วม 2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ชั้นในพื้นที่เศรษฐกิจย่านใจกลางเมืองอ่วมหนัก น้ำเพิ่มระดับสูงรวดเร็ว ถนนบายพาส ทางหลวง ต้องปิดการจราจรทั้งเส้น หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือนประชาชนกระทบหนัก จังหวัดต้องตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ และที่พักพิงผู้ประสบภัยแล้ว

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 มวลน้ำมหาศาลจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานล้นความจุและมีการรั่วของพนังคลองผันน้ำทำให้น้ำได้ทะลักไปเอ่อท่วม ถนนบายพาสหมายเลข 291 และท่วมข้ามถนนบายพาส ตอนนี้แขวงทางหลวงมหาสารคาม ได้ปิดเส้นทางการจราจรแล้วทั้งเส้น น้ำท่วมถนนมีความสูงประมาณ 40 ซม.

น้ำได้เข้ามาอย่างรวดเร็วเข้าท่วมมหาวิทยาลัยกีฬามหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้ง 2 แห่ง ท่วมแล้ว 100% ด้านในมหาวิทยาลัยสูงกว่า 1 เมตร ทางนักศึกษาต้องหนีน้ำวุ่น ต้องช่วยกันขนย้ายหนีน้ำกันตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ยังท่วมไปที่เขตเทศบาลชั้นในทางคลองสมถวิล ที่มีความยาวประมาณ 5 กม. ผ่ากลางเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยที่ท้ายคลองสมถวิลน้ำได้เอ่อท่วมเข้าไปที่ซอยริมคลองสมถวิล 47 น้ำสูงกว่า 50 ซม. และได้ทยอยท่วมตามซอยต่างๆ ที่อยู่พื้นที่ลุ่ม

ทางลำห้วยคะคาง ทางด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล ได้เอ่อท่วมบ้านจัดสรร และบ้านเอื้ออาทร ถนนจุฑางกูรคุ้มสามัคคีโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ตอนนี้น้ำยังท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ฝากเตือนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ลำห้วยคะคาง ให้เก็บของขึ้นที่สูงและย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ด่วน เพระแม่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำ E8A ตอนนี้น้ำสูงกว่าระดับน้ำตลิ่ง 83 ซม.แล้ว และแม่น้ำชีสูงขึ้นทุกวัน มวลน้ำจาก จ.ชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระบายน้ำเพิ่มยังมาไม่ถึง ลำห้วยคะคางน้ำไม่ระบายน้ำออกไปได้จะทำให้น้ำในลำห้วยคะคางเอ่อล้นพนังกั้นน้ำ เข้าท่วมเขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ และพักพิงผู้ประสบอุทกภัยเมืองมหาสารคาม ณ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา จุดบริการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย