เมืองหรงเฉิง มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน เป็นฐานผลิตและส่งออกรถบ้านแห่งสำคัญของจีน ในปี 2023 ส่งออกรถบ้านรวม 1.82 พันล้านหยวน (ราว 9.1 พันล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบปีต่อปี

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ข้อมูลจากสำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำเมืองหรงเฉิง ระบุว่า มูลค่าผลผลิตรถบ้านในหรงเฉิง ช่วงปี 2023 รวมอยู่ที่ 1.87 พันล้านหยวน (ราว 9.35 พันล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบปีต่อปี

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2022 หรงเฉิงส่งออกรถบ้าน 17,173 คัน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของการส่งออกรถบ้านทั้งหมดของจีน และมีผลผลิตรถบ้าน 17,475 คัน คิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตรถบ้านทั้งหมดของจีน โดยกลุ่มผู้ซื้อหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ

หลิวเซ่าซวิน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท หรงเฉิง คอมแพกส์ นิว เอเนอร์จี ออโตโมบิล จำกัด ชี้ว่าการส่งออกรถบ้านของหรงเฉิงที่เติบโตในปี 2023 เป็นผลจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถบ้านที่ครบวงจร

เมืองหรงเฉิงนั้นมีผู้ประกอบการผลิตรถบ้าน ซึ่งมีรายได้ทางธุรกิจอย่างน้อย 20 ล้านหยวน (ราว 100 ล้านบาท) จำนวน 10 ราย และผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถบ้านมากกว่า 50 ราย