ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.), ฝ่ายปกครอง ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี(ส.อบต.), นายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนนทรี น.ส. ถวิล บริรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนนทรี น.ส. กนกณภัส สุริยธนธร ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

พร้อมด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ ฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์ ในเขตตำบลนนทรี ได้ร่วมกันจัดสืบสานงานบุญประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ โดยการขอขมา ที่ได้เหยียบย่ำ ทุบ ตี ข้าว ระหว่าง การนวดข้าว และเพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ในการทำนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว