นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเป็นตัวกลางประสานพ่อค้ามาจัดซื้อทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี แก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาด เพื่อรวบรวมส่งตลาดจีน ซึ่งเป็นอีกแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดนับเป็นนโยบายแก้ปัญหาสินค้าราคาตกต่ำต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ประสบความเร็จล้นหลาม