มูลนิธิคนช่วยฅนร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และโรงเรียนบ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัวน้องนูรฮายาตี, น้องญัลวาและน้องอับดลมุอัยมีน แวดาโอ๊ะ บุตรของนายมุรกันและนางรอมเลาะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อาศัยยุ้งข้าวชาวบ้านเป็นที่อยู่อาศัย