นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธาน “พิธีมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือสมูธซี 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา” ที่ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า จากสถานการณ์เรือบรรทุกน้ำมัน สมูธซี 2 เกิดเหตุระเบิด บริเวณหน้าบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พบผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ เพื่อวางแผนป้องกัน และกำชับผู้ประกอบการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ได้เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเกิดเพลิงไหม้ และระเบิดขึ้น บริเวณหน้าบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ จึงได้สั่งการให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ออกตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพบว่า เรือ ชื่อ สมูธซี 2 หมายเลขทะเบียนเรือ 460003012 ขนาด 1,989 ตันกรอส ประเภทบรรทุกน้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส สัญชาติไทย มีนายปารเมศ ประเสริฐวงศ์ เป็นนายเรือ เรือลำดังกล่าวได้แจ้งออกมาจากจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 และเข้าเทียบท่าเรือ 13 บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 20.00 น. ขณะเรือเทียบท่ามีสินค้าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ปริมาณ 1.8 ล้านลิตร ดีเซล 1.3 ล้านลิตร เวลาประมาณ 09.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกน้ำมัน ซึ่งในเรือไม่มีสินค้า พบผู้บาดเจ็บ 3 ราย และผู้สูญหายอีก จำนวน 1 ราย และสภาพตัวเรือได้รับความเสียหายทางด้านกราบขวาทะลุ และพื้นดาดฟ้าเรือกราบซ้ายบริเวณท่อขนส่งสินค้าฉีกขาด

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยออกคำสั่งห้ามใช้เรือลำฯ ดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้ หากฝ่าฝืนให้ผู้อื่นนำเรือเข้าเทียบ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 3,000 – 30,000 บาท และปรับเป็นรายวัน วันละ 1,000 บาท พร้อมดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และแจ้งให้ท่าเรือดำเนินการล้อมทุ่นกักคราบน้ำมันรอบตัวเรือบริเวณจุดเกิดเหตุในทันที พร้อมจัดประชุมกำหนดมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง ร่วมกับผู้ประกอบการเรือ เพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุ บริษัทฯ เจ้าของเรือไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการสำรวจความเสียหายและได้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 17 ราย อาทิเช่น โรงเรียนวัดครุนอก วัดครุนอก และประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหากนับรวมวันนี้แล้วบริษัทฯ เจ้าของเรือได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้นจำนวน 125 ราย รวมเป็นเงินที่จ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,234,766 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

โดยวันนี้ (21 ก.ค. 65) กรมเจ้าท่า พร้อมด้วย ตัวแทนบริษัท สมูธซี จำกัด มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเรือสมูธซี 2 โดยมีนายนิรุทธ์ สุวรรณวงษ์ ตัวแทนชาวบ้าน 108 หลังคาเรือน จากชุมชนวัดครุนอก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ โดยทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 108 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 15,000 บาท รวม 1,620,000 บาท เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย