เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่มอบเงินทดแทนแก่ครอบครัว ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตขณะตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ่อพักน้ำเสียคอนโดย่านบางนา ณ วัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนายสุชาติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ลูกจ้างซึ่งเป็นช่างอาคารของบริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลลิตี้ จำกัด หมดสติในขณะลงไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ่อพักน้ำเสียใต้คอนโด จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนำคณะทำงานเฉพาะกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างที่บาดเจ็บ โดยลูกจ้างที่ประสบภัยดังกล่าวจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลและเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม และในวันนี้ผมได้มอบหมายให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ท่านโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมไปมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ครอบครัวของนายทศพล ฟักสวัสดิ์ ตำแหน่งช่างอาคาร ลูกจ้างที่เสียชีวิต โดยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,176,000 บาท และเงินชราภาพสะสม 19,331,98 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย ได้แก่ นายดิเรก อินทะรักษี ตำแหน่งหัวหน้าช่างอาคาร จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,428,000 บาท และเงินชราภาพสะสม 135,026.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,613,026.38 บาท และนายวราวุฒิ อู่นาท ตำแหน่งช่างอาคาร จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,058,400 บาท และเงินชราภาพสะสม 13,222.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,622.14 บาท รวม 3 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,979,980.5 บาท ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะได้มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอีก 2 รายที่เหลือต่อไป