รัฐบาลเห็นพ้องกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เสนอตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ยกระดับเป็นที่ยอมรับสากล หนุนซอฟต์พาวเวอร์ประเทศ มอบ กกท. ตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบเหมาะสม

วันที่ 21 ก.ย.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวมกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างมวยไทยด้วยนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย ซึ่งล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง มหาดไทย สาธารณสุข แรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เกี่ยวกับแนวทาการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ และได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการพิจารณาบทบาทหน้าที่ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้งสถาบันมวยแห่งชาติที่เหมาะสมต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการการกีฬาฯ ได้เสนอรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยแห่งชาติมายังรัฐบาล โดยเห็นว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นกลไกการส่งเสริมการพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับเป็นกีฬาระดับสากล โดยสถาบันมวยแห่งชาติจะอยู่ในการกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นหน่วยงานที่ประสานกับความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือข้อจำกัดทางกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายในปัจจุบัน เพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข หลังได้รับรายงานการศึกษากรรมาธิการการกีฬาฯ แล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการให้ กกท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง แล้วจัดทำผลสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ครม. ได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ แล้ว และให้ดำเนินการตามที่ได้เสนอมาต่อไป

“ปัจจุบันมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมในระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเรียนมวยไทย นับเป็นกีฬาที่ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้มาก รัฐบาลจึงผลักดันผ่านกลไกต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีอิทธิพลครองใจคนทั่วโลกเช่นเดียวกับกีฬาการต่อสู้ของชาติอื่น ได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับเอเชี่ยนเกมส์-โอลิมปิก จากปัจจุบันที่แข่งขันในระดับซีเกมส์และการแข่งขันอาชีพในประเทศเป็นหลัก”น.ส.ไตรศุลี กล่าว