สมุทรปราการ-ผู้ว่าฯ “วันชัย” ถกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 1 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบและมีการเสนอแนะกรณีขอให้คณะกรรมการกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี จำนวน 1 เรื่อง