นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่จังหวัดที่ผ่านมา พบปัญหาน้ำท่วมขังมาจาก 3 สาเหตุหลัก คือน้ำทะเลขึ้นหนุน ปริมาณน้ำเหนือไหลบ่าลงสู่อ่าวไทย และปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในหลายพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในซอยยิ่งเจริญ 2 หมู่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี“ทาง นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญ สมาชิกสภา อบจ.เขต 2 อำเภอบางพลี ได้ประสานถึงความเดือดร้อนชาวบ้าน มาทาง อบจ.สมุทรปราการ นำโดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ หลังทราบปัญหาจึงได้มอบหมายตนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่งทำการช่วยเหลือโดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง และเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนต่อไป” นายสมลักษณ์ กล่าวปิดท้าย