กสิกรไทยจับมือร่วมกับ 6 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์ Innovative Iconic Green Building เปิดตัวตึก KLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์ พร้อมด้วยฟังก์ชันอาคารที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจด้วยแนวคิด “create YOURNiVERSE” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมที่จุดประกายทั้งโอกาสใหม่และความท้าทายใหม่ของการเป็นพลเมืองกรีนในโลกยุคดิจิทัล ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุล พร้อมกับกลยุทธ์การเดินหน้าด้านการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ และการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อยกระดับองค์กร สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ล่าสุดเปิดตัวตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์ ด้วยแนวคิด “create YOURNiVERSE พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต” เพื่อให้เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ โดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมผลักดันทุกไอเดียให้เป็นไปได้ ปลดปล่อยความสนุกให้คนรุ่นใหม่มาโชว์พลังบวกกันได้เต็มที่ บนความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกอนาคตที่ดีกว่า”

“โดยโปรเจกต์ KLOUD by KBank ถูกสร้างให้เป็น Innovative Iconic Green Building ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ แห่งแรกในสยามสแควร์ ด้วยระบบการจัดการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตามมาตรฐาน IREC (International Renewable Energy Certificate) และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel รวมถึงการ มีกระบวนจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลครบวงจร สู่การเป็น Zero Waste to Landfill คือการมีขยะจากอาคารไปถึงบ่อฝังกลบเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันในด้านฟังก์ชันการใช้งาน ตึก KLOUD by KBank สามารถเชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ดึงพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สุดทันสมัย เพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”
KLOUD by KBank หน้า 1 จาก 4

“KLOUD by KBank เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการด้วย 3 ไฮไลท์

-FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟท์ จองที่นั่ง และห้องประชุม เช็คที่ว่าง จองล่วงหน้าได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

-FREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงาน ในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลาย

-FREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าเล็กๆ ได้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ “KLOUD TOP PICKS” ซึ่งธนาคารจะใช้จอ 3D ใจกลางสยามสแควร์ของตึก KLOUD by KBank มาช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า ที่อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อสื่อโฆษณาในสยามสแควร์ ได้มีพื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “ตึก KLOUD by KBank ได้แนวคิดในการออกแบบโดยนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม การจัดประกวดการออกแบบอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เป็นความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “Sustainable Building : The Right Cycle Living” ด้วยแนวคิดการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารสัญลักษณ์ใหม่ (Landmark) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และได้เดินหน้าพัฒนาต่อยอดการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในพื้นที่สูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าอาคาร KLOUD by KBank ซึ่งมีความล้ำสมัยจากแนวคิดของนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งอนาคต หรือ Future Leaders จะเพิ่มสีสันทางด้านสถาปัตยกรรมให้กับพื้นที่สยามสแควร์โฉมใหม่ให้มีชีวิตชีวา และตอบโจทย์การใช้พื้นที่สยามสแควร์ยุคใหม่ได้อย่างดียิ่ง”

รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “พื้นที่ใจกลางเมือง สยามสแควร์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการค้าและการศึกษาที่มีการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่ง และโอกาสอันดีนี้เราได้พัฒนาSiam Square Walking Street ให้มีความโดดเด่นทั้งด้านทัศนียภาพ ให้มีความทันสมัย สวยงาม เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเยาวชนได้มาแสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ และ KLOUD by KBank แห่งนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่มาเติมเต็ม และร่วมสนับสนุน สร้างโอกาสให้ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแรงไปด้วยกัน”

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ KLOUD by KBank ที่จะกำหนดมาตรฐานการวัดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ แนวทาง และนโยบายใหม่ๆ ของโลก ซึ่งได้มารวมอยู่ในอาคารแห่งนี้ โดยสามารถที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่ ตัวแทนของความยั่งยืนต่อไป”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ให้ความสำคัญในการนำหลักความยั่งยืน (Sustainability) ที่สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเศรษฐกิจ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่ผ่านมา GC ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การจัดเก็บ รวมถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปผ่านการรีไซเคิล (Recycle) และเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) พร้อมยกระดับขยายผลความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรทั้งสถาบันการศึกษา วัด ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในหลากหลายภารกิจ ในวันนี้ เรามีความยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ในการเปิดตึก KLOUD by KBank ซึ่งเป็นอาคารยั่งยืนต้นแบบของประเทศไทย โดย GC ได้สนับสนุนนวัตกรรมระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร “YOUเทิร์น Platform” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพ และตู้รับคืนขวดพลาสติก “YOUเทิร์น Reverse Vending Machine” สนับสนุนระบบขนส่งขยะพลาสติกตั้งแต่การเข้ารับ จัดเก็บ นำขยะรีไซเคิลและอัพไซคลิงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยพัฒนาประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานผ่านเครื่องรีไซเคิล (Recycle Machine) ที่สามารถแปรรูปพลาสติกใช้แล้วเป็น Upcycling Wall Decoration ตกแต่งผนังภายในอาคาร และยังมีตู้แลกของรางวัลที่เป็นสินค้า Upcycling by GC อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “YOUเทิร์น” รวมถึงรายงานผลการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อให้ ตึก KLOUD by KBank สามารถบรรลุเป้าหมาย Zero waste to landfill และเป็นต้นแบบอาคารยั่งยืนเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป”

ด้านนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า “ในโครงการ KLOUD by KBank ทาง SCG ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานอาคารอัจฉริยะเต็มรูปแบบ อาทิ SCG HVAC Air Scrubber ระบบที่ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% พร้อมบำบัดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ถึง 99% เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยโครงการ KLOUD by KBank เป็นความร่วมมือล่าสุดของ KBank และ SCG ให้ได้รับรองมาตรฐานอาคาร LEED และ Fitwel ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายในการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคารทุกคน”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่าการทำงานโดยมีเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืน คือ หัวใจสำคัญที่สุดของยุคนี้ และยิ่งเป็นการร่วมผนึกกำลังกันระหว่างพันธมิตรก็จะสามารถส่งต่อพลังไปสู่สังคมได้อย่างดี ดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล เอไอเอสจึงยินดีที่จะร่วมกับ KBank ผลักดันแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคมกรีนอย่างยั่งยืน โดยในตึก KLOUD by KBank เราได้วาง Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด จากเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และ AIS Super Broadband พร้อม WIFI ทั้งอาคาร เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่นี้สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมไปถึงทำให้สามารถบริหารจัดการอาคาร จากเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ IoT พร้อมก้าวสู่ Digital Intelligent space ได้ตามเป้าหมาย”

น.ส.ขัตติยา กล่าวตอนท้ายว่า “KLOUD by KBank พร้อมแล้วที่จะเปิดรับทุกคน ณ สยาม สแควร์ ซอย 7 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. หรือข้อมูลเพิ่ม Line: @KLOUDbyKBank”