เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 08.40 น. พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว ตาม ม.35 ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่และ จว.ลำพูน โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ณ ห้องรับรอง มทบ.33

เวลา 09.00 – 21.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ของ มทบ.33 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง ของ นายวรรณ์ ปัญญาเมืองใจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด
2. โครงการร้านขายของชำ ของ นายสุวิทย์ จายโจง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
3. โครงการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย ของ ด.ญ.กันย์สินี สุภาษี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
4. โครงการร้านกาเเฟสดเคลื่อนที่ได้ ของ ร.อ.พงศกร ไพยารมณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด5. โครงการร้านขายอาหารเเละเครื่องดื่ม ของ นายพิทยาพล ไชยชนะยานนท์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด
6. โรงการร้านขายของชำ (ต่อยอด) ของ ด.ญ.จันทร์จิรา เพ็ญเดือนงาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด
7. โครงการเลี้ยงวัวเพื่อจำหน่ายต่อยอด ของ นางบัว จุมปู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัด
8. โครงการร้านอาหารเเละเครื่องดื่ม ของ นายสังกาด ธีระสาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอ็น​เอช​เค สปริง (ประเทศ​ไทย) จำกัดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย