เมื่อเวลา08.00น.วันที่ 9 ต.ค.256 ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมงานประเพณีวิ่งควาย ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 151โดยมีการจัดขบวนริ้วเกวียนกัณฑ์ทั้งหมด 14 เล่ม แห่ควายประเภทสวยงาม ประเภทตลกขบขัน หลังจากนั้นได้เดินแห่รอบตลาดเมืองชลบุรี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ได้ผ่อนคล้ายลง ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ มีการแห่เกวียนกัณฑ์รอบตลาดเมืองชลบุรีอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 151 ของการจัดงาน มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ต.ค. 2565 ประเพณีการวิ่งควายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยโดยเฉพาะควายวิ่งไม่ให้สูญพันธุ์

สำหรับประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 151 ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าเพื่อให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เหนื่อยจากการทำนาได้พักจากงาน ควายได้พักจากการไถนา

โดยจะมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวนาหรือเกษตรกรและประชาชนได้ร่วมสนุกกันในแต่ละปี เช่น การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดสุขภาพควายควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย มีการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย นอกจากนี้ ยังมีการประกวดน้องนางบ้านนา และการประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา เพื่อสร้างสีสันให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย