ผบ. ทอ.พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิงพรรณประภา วัณณรถนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 5,6,7 ตำบลรางจระเข้ และหมู่ 6 ,7 ,8 ตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำ ที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรมานานกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งกองทัพอากาศพัฒนาขึ้นมาสร้างแบบจำลองระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ พบว่าพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะยังเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะฯ ได้มอบถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 ถุงพร้อมจัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน ต่อจากนั้นได้ลงเรือเพื่อนำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน 10 หลังคาเรือน และได้ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกระโดงทอง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเช่นกัน

นอกจากนี้หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ยังคงระดมทรัพยากรเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยอยู่ในขณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยนอกจากการจัดกำลังพลสนับสนุนและบูรณาการความช่วยเหลือกับภาคส่วนต่างๆแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ อาทิการบินสำรวจมุมสูงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ และการลำเลียงทางอากาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทรศัพท์ 02-534-2096 หรือติดต่อได้ที่หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ