แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่ตูน” ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โพสต์ข้อความในหัวข้อ “8 ปีแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าวกระโดด” พร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หลายโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าหลายสาย, โครงการรถไฟความเร็วสูง-ทางคู่, การยกระดับคมนาคมทางถนน-ทางราง, ยกระดับสนามบินภูมิภาค และปรับปรุงคมนาคมทางน้ำ

โดย แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่ตูน” ได้ระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ล่าช้า การขนส่ง การคมนาคม ที่ล้าหลัง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ 8 ปีของ “ลุงตู่” เราจึงเห็นการก่อสร้างระบบคมนาคมแบบก้าวกระโดด มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายใน กทม.และปริมณฑล เพื่อยกระดับคนเมือง พร้อมยกระดับคมนาคมทางราง ก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และการเดินทาง นอกจากนี้ยังสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันยังพัฒนาการคมนาคมทางถนน ด้วยการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมเส้นทางหลัก อาทิ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นต้น

“ลุงตู่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ เพราะรู้ว่าประเทศจะไม่สามารถพัฒนาได้ทะลุขีดจำกัด หากโครงสร้างพื้นฐานยังมีปัญหา แตกต่างจากต่างประเทศที่โครงสร้างพื้นที่ฐานพัฒนาไปไกลกว่าประเทศไทย 8 ปีมานี้เราจึงเห็นการพัฒนาระบบคมนาคม มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และ “ลุงตู่” จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป” แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่ตูน” ระบุ