ขอนแก่น-น้ำเซาะถนนขาด ชาวบ้านทุกข์หนักน้ำล้อมหมู่บ้านต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ต้องทิ้งรถไว้ข้างทาง ลุยน้ำกลับบ้าน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มรักษาทรัพย์สินให้ชาวบ้านด้วย

ชาวบ้านวังเงิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดที่ถูกน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะถนน รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เมื่อไปถึงจุดดังกล่าว พบว่า มีน้ำท่วมสองข้างทางที่เป็นทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างและไหลแรง โดยน้ำไหลจากทางทิศเหนือลงไปยังทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร และถนนขาด อบต.ศรีบุญเรืองได้น้ำกระสอบทรายและสะพานเหล็กมาวางในจุดที่ถนนขาดให้ชาวบ้านเดินข้ามไปมาได้ ซึ่งจุดที่น้ำท่วมหนักอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม และนอกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณข้างถนนด้านหน้าโรงเรียน มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจอดรถไว้ข้างทางแล้วขนเอาสิ่งของสำคัญ กับข้าวและสัตว์เลี้ยง เดินลุยน้ำข้ามกลับเข้าไปในหมู่บ้าน

นายภูวัตนันทน์ จันที อายุ 45 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม กล่าวว่า โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 138 คน ซึ่งเป็นลูกหลานในบ้านกุดหล่ม และบ้านวังเวิน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงม.3 ตั้งแต่เกิดวิกฤติน้ำท่วมถนน และน้ำไหลแรง จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่บ้านวังเวินว่า หากลูกหลานมาโรงเรียนไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา หรือถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาส่งลูกหลานก็ไม่ต้องมา เพราะทางโรงเรียน เตรียมการเรียนการสอนไว้ให้แล้ว โดยครูจะเข้ามาทำการสอนและมาส่งใบงานให้นักเรียนที่บ้าน

ขณะที่ นางพรเพ็ญ ชลไพร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังเวิน กล่าวว่า น้ำเอ่อมาท่วมในพื้นที่กว่า 2 สัปดาห์แล้ว แต่ไม่ได้ท่วมถนน ซึ่งมวลน้ำที่ท่วมถนนในครั้งนี้ เชื้อว่าเป็นมวลน้ำที่ไหลจาก อ.มัญจาคีรีและ อ.แวงใหญ่ ไหลผ่านหมู่บ้านไปลงแก่งละว้า ซึ่งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ต่ำ มีทางเข้าออกหมู่บ้านสองทางคือ วังเวิน ละว้า แต่เป็นเส้นทางที่ถนนไม่ดี ซึ่งขณะนี้ถูกน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และเส้นทางวังเวินกุดหล่ม ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก แต่ก็ถูกน้ำท่วมอย่างที่เห็น ซ้ำถนนก็ขาดแล้ว อบต.ได้ทำสะพานเหล็กให้ชาวบ้านเดินผ่าน แต่ห้ามรถยนต์เข้าไปเด็ดขาด จึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำดื่มและอาหาร เพราะชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถใช้รถยนต์เข้าออกหมู่บ้านได้ จึงลำบากในการที่จะออแกไปซื้อกับข้าวและของใช้ที่จำเป็น ยังโชคดีที่ยังใช้ไฟฟ้าได้