น่าน -พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และคณะกรรมการวัด จัดกิจกรรมทำบุญผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทาน “เจดีย์ข้าวสาร” ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 5

พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และคณะกรรมการวัด จัดกิจกรรม บุญผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทาน ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 5 โดยเปิดรับทำบุญข้าวสาร ทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว เพื่อนำไปมอบให้กับวัดในอำเภอต่างๆ รวม 30 วัด และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร มากกว่า 70 โรงเรียน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เพื่อมารวบรวมประกอบกันขึ้นเป็น “เจดีย์ข้าวสาร” ทำพิธีทางศาสนา และนำข้าวสารทั้งหมดมอบผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และ อสม.จังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมทำบุญผ้าป่าข้าวสาร เป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างวัด และชุมชน ที่สร้างสะพานบุญในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทาน ช่วยเหลือสังคมได้ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-9754662 และ 090-0563220 และร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อช่วยเหลือสังคม เลขที่บัญชี 507-3-31399