ไทยจีน กระชับความสัมพันธ์พร้อมร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... เป็นประธานให้การต้อนรับ พล... เวินหย่งกาง (Pol.Maj.Gen Wen Yonggang) ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วย ...สืนหยูน (Pol.Lt.Col. Shi Yun) และ ...จ้าว หย่งหนิง (Pol.Capt. Zhao Yongning) ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ โดยได้ร่วมกันหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างประเทศไทยและจีน โดยมี นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ... พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน ... ให้การต้อนรับ ผู้แทน สปป. และ สกต. ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงาน ...

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศที่จะต้องร่วมกันแก้ไข และจะต้องมีความร่วมมือใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลการข่าว การพัฒนากฎหมาย เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศต้องแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน ทั้งนี้ ตนได้กล่าวต้อนรับ พล... เวิน หย่งกาง และแสดงความขอบคุณประเทศจีนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการประชุมทวิภาคีไทยจีน เรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดความร่วมมือภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย การแลกเปลี่ยนคดียาเสพติดรายสำคัญการส่งผู้ร้ายตามหมายจับ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และการฝึกอบรมภาษาจีน

นอกจากนี้ เลขาธิการ ... ได้กล่าวแนะนำวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคของสำนักงาน ... และขอความร่วมมือประเทศจีนให้การสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้ เลขาธิการ ... ได้ยืนยันความพร้อมของสนง.... ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดทุกด้านกับประเทศจีน โดยผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจฯ ได้แสดงความขอบคุณเลขาธิการ ... ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและตอบรับที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกันยกระดับการทำงานยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น