สมุทรปราการ-ชาวบางปู รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวบางปู รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู กลุ่มผู้นำสตรี ตัวแทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภ.บางปู ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เข้าร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 400 ต้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลบางปู ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองชลประทานให้สวยงาม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิ ทำให้เกิดความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ท้องถิ่น

ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วให้เจริญเติบโตอยู่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป บริเวณเส้นทางเลียบถนนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ จนถึงซอยเทศบาลบางปู 123 ตำบลบางปู ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ