นครคุณหมิง มอบทุนให้เด็กขอนแก่น เรียนฟรีหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง รองรับรถไฟไทย-ลาว-จีน คาดเปิดเทอมได้ปลายปี 2566 ขณะที่นักศึกษาลาวชุดแรกเรียนจบแล้ว

นายหยิน กวง รองประธานวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะการรถไฟคุณหมิง ประเทศจีน (Mr.Yin Guang Vice president of KunmingRailway Vocation Technical College China.)เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามกรอบความร่วมมือร่วมระหว่างรัฐบาลจีน-ลาว ในโครงการรถไฟจีน-ลาว ซึ่งได้ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับชาว สปป.ลาว โดยจีนได้ให้ทุนกับนักศึกษาลาว ในกลุ่มของข้าราชการครูในวิทยาลัยเทคนิคจากแขวงต่างๆชุดแรก 40 ทุน เพื่อกลับไปเป็นครูผู้สอนประจำวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะรถไฟลาว ขณะนี้การเรียนการสอนรุ่นแรก ระยะเวลา 20 เดือนเรียนจบแล้วและจะกลับไปปฎิบัติหน้าที่ที่ สปป.ลาว ในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้คนประชาชนชาวลาวที่สนใจระบบรางนั้นได้เข้ารับการศึกษาและป้อนสู่ตลาดแรงงานในระบบขนส่งระบบรางทั้งที่จีนและ สปป.ลาวได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

“วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะการรถไฟแห่งมณฑลยูนนาน ได้สนับสนุนรัฐบาลจีนในการพัฒนาบุคลากรในระบบขนส่งมวลชนทางรางแล้วหลายรุ่น ทั้งในทวีปแอฟฟริกา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งระบบรางของจีนนั้นเป็นระบบที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุดและเป็นความภาคภูมิใจของคนจีนที่ได้นำนวัตกรรมและฝีมือของจีนสู่สายตาโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนรถไฟความเร็วสูงรุ่นล่าสุด CR 400 ที่รัฐบาลจีนได้นำมาใช้บริการแล้วในหลายมณฑล ขณะที่มณฑลยูนนานให้บริการรถไฟ ทั้งหมด 6 รุ่นครอบคลุมระบบรางใต้ดิน รางบนดิน รถไฟฟ้าความเร็วสูง วิทยาลัยฯจึงมีชื่อเสียงและได้รับความยอมรับจากรัฐบาล และประชาชนจากนานาประเทศเข้ารับการศึกษาการขนส่งระบบรางทั้งระบบปีละหลายหมื่นคน”

นายหยิน กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯมีครูผู้สอน กว่า 1,400 คนมีนักศึกษาชาวจีนและชาวต่างชาติที่กำลังทำการศึกษา อยู่ขณะนี้ประมาณ 7,000 คนและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรขนส่งทางรางปีละกว่า 10,000 คน ใน 5 สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า,การขนส่งทางราง,เครื่องกลไฟฟ้า,สารสนเทศและการสื่อสารและการขนส่งในระบบรถไฟความเร็วสูง โดยครอบคลุมการขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นขบวนรถไฟทั่วไป,รถไฟใต้ดิน,รถไฟฟ้าทางรางยกระดับจากพื้นดิน,ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า,การก่อสร้างรางรถไฟ ,ระบบฐานราก ,การควบคุมรถจักรหรือแม้กระทั่งฝ่ายอาณัติสัญญาณหรือพนักงานบริการบนขบวนรถไฟ อย่างไรก็ตามขณะนี้ความคืบหน้าโครงการรรถไฟไทย-จีน ที่มีความคืบหน้าอย่างมากและทุกฝ่ายต่างต้องการผลิตยุคลากรเข้าสู่การขนส่งมวลชนระบบรางโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง ทั้งขบวนรถไฟรุ่นใหม่ CR-400 ที่ใช้ความเร็วสูง 350 กม.ต่อชั่วโมง ขบวน CR-300 ที่ใช้ความเร็วสูง 250 กม.ต่อชั่วโมง มณฑลยูนนานจึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างประเทศ 10 คนเข้าเรียนหลักสูตรการขนส่งมวลชนระบบราง ในปี 2566

“วิทยาลัยฯได้ประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อประสานไปยังศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น ในการประกาศให้ทุนนักเรียนขอนแก่น ที่จบระดับ ม.6 ได้ส่งเอกสารสมัครเข้าเรียนและขอรับทุนในปีการศึกษา 2566 ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงปลายปีนี้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้ เนื่องจากก่อนเข้ารับการศึกษาจะต้องเรียนภาษาจีนที่คุณหมิงก่อน 6 เดือนและสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีนตามที่รัฐบาลจีนกำหนดขณะที่การให้ทุนการศึกษานั้นจะประกอบด้วยค่าเทอม,ค่าประกันภัย,รวมทั้งค่าใช้จ่ายในระหว่างการเรียนที่วิทยาลัยฯ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการจีนกำหนด โดยนักเรียน นักศึกษาชาวขอนแก่น หรือคนที่สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครของรับทุนการศึกษา ได้ที่อีเมลล์ ktzydwc@126.com หรือสอบถามรายละเอียดที่เวปไซค์ www.kmtdzy.cn โดยสามารถส่งเอกสารได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ