ที่มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทิ้งกระจาด หรือ ซิโกว ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิฯได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทางสงฆ์ทักษิณานุประทาน เซ่นไหว้บรรพบุรุษ อุทิศให้วิญญาณผู้ไร้ญาติผีเร่ร่อน และ แจกข้าวสารผู้ยากไร้ตามลำดับตามประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน

โดยมีชาวบ้านกว่า 3,000 คน มาเข้าคิว รอจับบัตรคิวจับการให้ทาน ด้านหน้ามูลนิธิฯ ซึ่งมีการบริหารจัดการตามมาตราการป้องกันโควิด-19 ตามลำดับอย่างเป็นระเบียบ แบ่งตามลำดับคิวการให้ทาน เริ่มจากเด็ก และเยาวชน คนพิการ คนยากไร้ คนชรา ให้ได้รับบริจาคทาน ท่ามกลางแสงแดดร้อน