นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองแสนแสบ (บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูและพัฒนาคลองแสนแสบ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อปี 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ที่ติดคลองแสนแสบโดยเฉพาะในกลุ่มอาคารของหน่วยงานราชการที่มีการทิ้งน้ำลงในลำรางสาธารณะต่าง ๆ

        ธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยขอให้มีการดูแล บูรณะ ฟื้นฟู และพัฒนาโดยเฉพาะคลองแสนแสบ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับทราบตามมติดังกล่าวจึงดำเนินการพัฒนาลำน้ำที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคลองแสนแสบมาอย่างต่อเนื่องร ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมาจนกระทั่งปี 2566 ด้วยดวามร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มจิตอาสาพระราชทานคลองแสนแสบภายใต้แผน CSRของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และในกิจกรรมดังกล่าวทั้งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ 5 จี ของ กนอ.ด้วย โดยจี 1 ที่สำคัญ คือ กรีน ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองแสนแสบ ยังเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำให้คลองแสนแสบมีความสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกิจกรรมดังกล่าว นิคมอุตสาหกรรมบางชันจะทำต่อเนื่องไปทุก ๆปี ด้วยความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตมีนบุรี รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชนโดยรอบนิคมฯ จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคม”

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตรอาสาพระราชทานในการร่วมมือทำความดีฟื้นฟูคลองแสนแสบภายใต้การกำกับดูแลนสำนักงานเขตคันนายาวที่มีผู้ว่าฯกทม.มอบหมายนโยบายให้มาที่ต้องการให้ฟื้นฟูคลองแสนแสบ ในส่วนเขตคันนายาวที่เป็นเครือข่ายที่จะดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรมที่ต้องทำความสะอาดคูคลองจัดเก็บผักตบชะวาเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลและอีกกิจกรรมที่ทำคือติดตั้งบ่อไขมันทุกครัวเรือนในพื้นที่รัศมีห่างจากคลองแสนแสบ 500 เมตรที่มี 851 ครัวเรือนและปีนี้มีเป้าหมายติดตั้งนำร่องจำนวนกว่า 300 ครัวเรือนจากนั้นก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในครัวเรือนที่เหลือภายใน 2-3 ปี

นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวนการเขตมีนบุรี กล่าวว่า ในส่วนเขตมีนบุรี เราได้ดำเนินการเช่นเดียวกับสำนักงานเขตคันนายาวที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบซึ่งในกทม.อยู่ติดกับคลองทั้งหมด 21 เขตที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและผู้ว่าฯกรุงเทพฯที่ได้รับมอบหมายให้ทุกเขตติดคลองในการดำเนินการแก้ปัญหาฟื้นฟูและพัฒนาคลองโดยเขตมีนบุรีก็จะมีการจัดทำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะ 21 กม.ในการแก้ไขปัญหาเน่าเสียจากการปล่อยน้ำทิ้งจากครัวเรือนประชาชนด้วยการควบคุมไม่ให้ประชาชนปล่อยน้ำเน่าเสียลงคลองโดยตรงภายใต้ระบบบำบัดน้ำเน่าเสียด้วยการติดตั้งบ่อบำบัดไขมันโดยตอนนี้สำนักงานเขตมีนบุรีได้ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียนใกล้จะแล้วเสร็จซึ่งทำให้สามารถควบคุมน้ำเน่าเสียก่อนปล่อยน้ำดีลงแม่น้ำลำคลอง

“ในส่วนเขตมีนบุรีเองก็มีการดำเนินภายใต้การควบคุมในระยะ 500 เมตรเช่นเดียวกับเขตคันนายาวและตอนนี้ภายในนิคมฯบางชันก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงมาประสานงานตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งลงคลองแสนแสบโดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพก่อนปล่อยน้ำลงคลองแสนแสบ หากโรงงานไหนไม่มีการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้คุณภาพก็จะหาทางแก้ไขร่วมกันซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและสภาพแวดล้อมก็จะทำให้สภาพคลองแสนแสบดีขึ้นซึ่งตอนนี้เตรียมดำเนินการเบื้องต้นจำนวนกว่า 2 พันครัวเรือนที่อยู่ติดคลองสาขาแสนแสบ ในส่วนคลองแสนแสบที่อยู่ติดกับนิคมฯบางชันดำเนินการแล้วประมาณ 700-800 หลังคาเรือนโดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 ประมาณ 2 พันกว่าหลังคาเรือน”