กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 . พลเรือเอกสมประสงค์  นิลสมัย

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565 ในส่วนของกองทัพเรือ  พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

  หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯโดยมีนางศิริรัตน์  นิลสมัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ  พร้อมคู่สมรส ร่วมพิธี

   สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 91 รูป

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาดุกด้านโดยเป็นปลาดุกหน้าเขียงจำนวน 91 ตัว   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ     พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล    ห้องเจ้าพระยา

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการแพร่ภาพการจัดพิธีของหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆพร้อมกัน

ผ่านการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม ZOOM  ซึ่งการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)

   สำหรับกิจกรรมในส่วนของกองทัพเรือ  แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรม 7 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล  พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   พื้นที่จังหวัดสงขลา  พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา    พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา  ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ

นำโดยนางศิริรัตน์ นิลสมัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐ   ตลอดจนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี

ด้วยหัวใจกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดครุฑ    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดครุฑและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครุฑ  เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนได้แก่การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบริการตัดผม การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษา

เบื้องต้น  อีกด้วย