ผบ.ทร. อยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความราบรื่น ยังไม่ชี้ชัด ส.ว. เหล่าทัพจะโหวตนายกฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพราะยังไม่ถึงเวลา แจงงบซื้ออาวุธเป็นไปตามแผนระยะยาว แม้จะเปลี่ยนรัฐบาล ส่วนเรือดำน้ำโยนรัฐบาลใหม่ตัดสินใจ

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. กล่าวถึงช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล จะมีผลต่อการจัดหายุทโธปกรณ์หรือไม่ ว่า เราดำเนินตามโครงสร้างยุทธศาสตร์กองทัพเรือซึ่งเป็นแผนระยะยาว มีการจัดหายุทโธปกรณ์ตามแผนและขออนุมัติจากรัฐบาลในการจัดซื้อ เช่น การจัดหาเรือรบทดแทนเรือรุ่นเก่าที่ใช้งานมานาน การจัดหาอากาศยานไร้คนขับเพื่อทดแทนเครื่องบินลาดตระเวน ซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจรับและฝึกกำลังพลให้พร้อมใช้งานยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่

“เรื่อง เรือดำน้ำ ยังมีการเจรจากับทางการจีนอยู่ ล่าสุดคือต้นเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาพูดคุยและวางไทม์ไลน์กันไว้ หากกองทัพเรือยืนยันดำเนินโครงการต่อ ทางการจีนจะต้องสนับสนุนข้อมูลอะไร หรือสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมให้กองทัพเรือ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา เรื่องนี้ต้องเสนอให้รัฐบาลรับทราบ” ผบ.ทร.กล่าว และว่าจะตัดสินใจรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูล และการเจรจาที่ทำไว้กับจีน ซึ่งต้องเสนอในรัฐบาลชุดใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับจีนต้องมีการแจ้งรัฐบาลทุกครั้ง

พล.ร.อ.เชิงชาย ยังกล่าวถึง ผบ.เหล่าทัพ ในฐานะที่นั่งเก้าอี้ ส.ว. จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น ขณะนี้ตามกระบวนการประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากต้องทำการรวบรวมเสียงและเจรจาจัดตั้งรัฐบาล เมื่อเรียบร้อยแล้วค่อยเสนอเข้ามาที่สภาตามระยะเวลาที่ กกต. กำหนด ยังไม่ถึงขั้นตอนการโหวต เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาล ส่วน ผบ.เหล่าทัพจะเห็นตรงกันหรือไม่ ก็ยังไม่ถึงเวลานั้น ส่วนการพิจารณาบุคลิกท่าทีของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นว่า ต้องรอการเสนอขึ้นมา

เมื่อถามว่าการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหม่ๆ มีคะแนนนิยมมาก มองว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ พล.ร.อ.เชิงชาย กล่าวว่า ก็ต้องดูนโยบายที่รัฐบาล หรือผู้นำประเทศที่จะวางการดำเนินการในอนาคต แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของนโยบายชัดเจน มีเพียงข้อมูลที่หาเสียงกับประชาชนไว้

เมื่อถามว่าถ้าหน้าตารัฐบาลไม่เป็นไปตามเสียงประชามติของประชาชน จะมีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนหรือไม่ ผบ.ทร. กล่าวว่า ยังไม่ทราบเหตุการณ์ขนาดนั้น เพราะต้องรอการเจรจาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่กำหนดไว้ ส่วนอยากจะฝากเตือนแนวคิดที่จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลานั้น ต้องดูสถานการณ์เจรจาของพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป

“แน่นอนเราอยากให้การตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้ง และไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ส่วนกองทัพก็เป็นกลไกของรัฐบาล ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะรัฐบาลใดก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว” ผบ.ทร. กล่าว