สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8X8 พยัคฆ์ทะเล สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับกองทัพเรือ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีพลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8X8 พยัคฆ์ทะเล สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ โดยการส่งมอบจัดขึ้นในการตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นการฝึกของกองทัพเรือ ประจำปี 2566 (Field Training Exercise (FTX)) ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ ยานเกราะล้อยางพยัคฆ์ทะเล ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ดำเนินการส่งมอบครั้งนี้ เป็นยานเกราะล้อยางที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลงานวิจัยจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการส่งมอบยานเกราะล้อยางพยัคฆ์ทะเลคันดังกล่าว นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กองทัพเรือ กับ สทป.ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแล้ว ยังเป็นการส่งมอบให้กับกองทัพเรือ พิจารณานำเข้าประจำการ หรือใช้ในราชการของกองทัพเรืออีกด้วย