‘เมฆินทร์’ ลงเรือลุยขอคะแนนประชาชนริมคลองสองพี่น้อง เผยโค้งสุดท้ายตลุยหาเสียงเน้นหนักนโยบาย พร้อมดึงคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ให้มาเลือก ปชป. พร้อมขอให้ชาวสุพรรณฯ ‘ลองเปลี่ยนดูสักครั้ง’ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เชื่อการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้สมัคร ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2 หมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงเรือเพื่อหาเสียงตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ มีประชาชนที่พายเรือมาในคลองฯ เมื่อเห็นนายเมฆินทร์ และคณะ มาหาเสียงแล้ว ก็ได้มอบพวงมาลัยดาวเรือง และอวยพรให้นายเมฆินทร์ ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมทั้ง มีประชาชนจำนวนมากตามสองฝั่งคลองและบนสะพานโบกมือให้กำลังใจ อันเนื่องมาจาก นายเมฆินทร์ ได้ทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานการณ์น้ำท่วมและการระบาดของไวรัสโควิด – 19

โดยนายเมฆินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ของ จ.สุพรรณบุรี มีแม่น้ำและลำคลองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคลองสองพี่น้องที่ตนได้มาหาเสียงกับประชาชน ซึ่งถือเป็นคลองที่ประวัติมาอย่างยาวนาน มีตำนานที่เกี่ยวพันกับย่านต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนมาก โดยนอกจากจะมาหาเสียงเพื่อแนะนำตัวเองและนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ แล้ว ก็จะมาสำรวจสภาพคลองสองพี่น้อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย เพราะขณะนี้ คลองสองพี่น้อง ได้ทำหน้าที่เป็นทางน้ำผ่าน หรือฟลัดเวย์ ในช่วงเวลาที่น้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมคลองเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง สภาพน้ำที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีต ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น นอกจากตนจะมาชี้แจงว่า พรรคประชาธิปัตย์จะทำอะไรให้กับประเทศตามนโยบายต่างๆ ที่หาเสียง ซึ่งเป็นไปตามหลักการ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” คือ การสร้างเงินให้คนไทย พร้อมกับสร้างเงินให้ประเทศ การใช้การศึกษา สาธารณสุข เพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพในการรักษาเงิน และสร้างเงินต่อไปได้ในอนาคต และจะสร้างชาติด้วยการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาธิปไตยสุจริต และประชาธิปไตยท้องอิ่ม ก็จะมาบอกประชาชนด้วยว่า ตนจะมาพัฒนาชาวสองพี่น้องและบางปลาม้าอย่างไร เพราะตนเห็นว่า พื้นที่ทั้งสองอำเภอยังมีปัญหาและต้องการพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงได้อาสามาเป็นผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอให้ประชาชนพิจารณา ‘ลองเปลี่ยนดูสักครั้ง’ ในการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

“เมื่อการหาเสียงเลือกตั้ง กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว ผมจึงต้องงัดกลยุทธ์เพื่อดึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ ที่ยังลังเลและยังไม่ได้ตัดสินใจ ให้มาเลือกผมและพรรคประชาธิปัตย์ เพราะด้วยนโยบายของพรรคที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ เช่น นโยบายประกันรายได้ “จ่ายเงินส่วนต่าง” ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด นโยบายชาวนารับ 30,000 บาท ต่อ ครัวเรือน ซึ่งจะครอบคลุมพี่น้องชาวนาทั่วประเทศกว่า 4.69 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 62 ล้านไร่ ธนาคารหมู่บ้าน – ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้พ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด – 19 และสถานการณ์ทางการเมืองของโลก การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี และการออกกรรมสิทธิ์ทำกิน ให้ผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันของชีวิตประชาชนจำนวนมาก และถือเป็นการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน เพื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน คือการพัฒนาอาชีพเสริมหลังวัยเกษียณ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง หรือสันทนาการต่าง ๆ ตรวจสุขภาพ ฟรี รักษา ฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเป็นไปตามหลักป้องกันดีกว่ารักษา และมีผลพลอยได้ในการประหยัดงบประมาณ

ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลและการทำบัตรเพื่อมารองรับสิทธิการรักษา เป็นต้น ส่วนในวันนี้ที่ผมมาตามโค้งคุ้งน้ำคลองสองพี่น้อง ซึ่งถือเป็นคลองที่ประชาชนสัญจรไปมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก็เนื่องจากว่า ผมต้องการแสดงเจตนารมณ์ว่า ผมมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆ และอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองสองพี่น้อง และพื้นที่26 ตำบล ของ 2 อำเภอ คือ สองพี่น้องและบางปลาม้า ในเขตเลือกตั้งของผม ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความสำคัญกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งผมต้องการให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งเยอะๆ เพื่อเป็นการแสดงพลังในการเปลี่ยนแปลงสองพี่น้องและบางปลาม้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ผมขอเชิญชวนให้ประชาชน ลองเปลี่ยนดูสักครั้ง โดยการเลือกผม เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด เบอร์ 6 และพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 เพราะผมเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้” นายเมฆินทร์กล่าว