วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 1 พื้นที่กรมสารบรรณทหารบก ภายใน กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินแก่ข้าราชการและกำลังพลในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

โดยมี พลเอก อภินันท์ คำเพราะ รองผู้บัญชาการทหารบก พลเอก สิริพจน์ รำไพกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และพลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทัพบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล สำหรับกำลังพลในสังกัดกองทัพบก