สมุทรปราการ-“นายกโหน่ง” พลิกโฉมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเปิด Amazing Bangpee ที่ตลาดโบราณบางพลี ภายใต้กิจกรรมงาน “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย”เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี หรือนายกโหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จัดพิธีเปิดงาน “Amazing Bangpee” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำโบราณบางพลี ภายใต้ชื่อ “ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” ที่บริเวณศูนย์แสดง ศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี ริมคลองสำโรง

ในงานมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ และนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นายชวลิตร ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเป็นเกียรติพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้กิจกรรมเทศบาลฯเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของท้องถิ่น มีการจำลองงานประเพณีรับบัว และยังเป็นการสนับสนุนของดีในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ร่วมถึงเป็นการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่นับวันจะเริ่มสูญหายให้กลับมาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนยาวนานต่อไป