สมุทรปราการ-“วันชัย”นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ  นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปรากา พร้อมนายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ  นายธนเสฎฐ์ อุดมวงศ์ยนต์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ  และ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แล้วกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงดังกึกก้อง