สมุทรปราการ-“ลือกฤต”นายกเล็กสำโรงเหนือจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม65

เช้าช่วงสายวันนี้ 28 กรกฎาคม 2565 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ได้นำข้าราชการ ผู้บริหารงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมพิธีโครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทางสงฆ์ โดยการเลี้ยงพระเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนในช่วงสายเวลา 10.30 น. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมหามงคล โดยการวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการเทสารจุลินทรีย์ EM ชีวภาพพร้อมโยน EM บอลลงสู่ลำคลองสำโรงเพื่อเป็นการปรับความสมดุลสภาพน้ำธรรมชาติ เป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกัน