นายชาญชัย จุลเมตต์ หรือนายกขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางกะเจ้า ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เตรียมเนรมิตรดนตรีในสวนนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กระเพาะหมู ต.บางกะเจ้า ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่เปรียบเสมือนเป็นปอดของสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่มีความร่มรื่น เป็นพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์ เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบวันเดียวจบ มีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนจนเป็นสถานที่พักผ่อนติดเทนในระดับต้นในปัจจุบัน

“ และในอนาคตตนอยากจะทำตลาดน้ำที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์อีก ซึ่งก็ได้รับการอนุญาติจากท่านสมศรีและท่านนพดล ภูววิมล หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และทำตลาดชุมชนบริเวณด้านนอกสวนฯควบคู่กันไป ก็นับว่าพอดีเลยถ้าหากมีดนตรีในสวนเป็นการจุดประกายต่อเนื่อง หากเกิดตลาดน้ำขึ้นมาจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก โดยเราก็จะมีดนตรีเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมตรงนี้ เพื่อที่โปรโมทสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ให้มีชื่อระดับประเทศหรือระดับโลกต่อไปยิ่งขึ้น