นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เดินหน้าขับเคลื่อนกระตุ้นประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการหันมาปันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดี แทนการใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลภาวะต่างๆ

การหันมาปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปัญเรื่องโลกร้อน อันเนื่องมาจากการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ซึ่งทำให้เกิดช่องโหว่ในชั้นโอโซน ทำให้รังสีแกรมม่าและแอลฟ่า ทะลุลงมายังพื้นโลกมากขึ้นทุกปี อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโลกร้อน จึงได้มีการส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างถูกวิธี ถูกกฎจราจร และสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้จักรยาน

สุทธิวิทย์ ชยุตฆ์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการ