กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เตรียมพร้อมจัดยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหากเกิดฝนตกหนัก

23 ก.ค.65 มีรายงานจาก กรุงเทพมหานครว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการกำชับให้ทุกสำนักงานเขตติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกรณีที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ ขอให้เร่งตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในตรอก ซอย หมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ให้เร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทันที และรายงานถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังไปยังสำนักการระบายน้ำ ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้พบยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ได้แก่

เขตบางนา ที่บริเวณซอยลาซาล ซึ่งหลายจุดเป็นพื้นที่ต่ำ และท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก โดยยังใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเร่งระบายอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ซอยแยกต่างๆระดับน้ำลดลงแล้ว และระดับน้ำคลองบางนาลดลงมาก
เขตสะพานสูง ปัญหาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ที่มีบางจุดเล็กน้อย ซึ่งสำนักงานเขตกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าแก้ไขได้เรียบร้อยหมดโดยเร็ว

เขตสวนหลวง โดยภาพรวมน้ำลดลงแห้งแล้วหลายจุดเหลือยังคงมีน้ำท่วมขัง เช่น ซอยพัฒนาการ 58 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ น้ำท่วมขังสูง 5 ซ.ม. และโดยรอบโรงเรียน ซอยพัฒนาการ 54 ช่วงทางกลางซอย น้ำท่วมขังสูง 10 -15 ซ.ม. ระยะทาง 150 เมตร ช่วงหมู่บ้านน้ำท่วมขังสูง 10 -20 ซ.ม. ระยะทาง 300 เมตรระดับน้ำยังไม่ลดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1เครื่อง และซอยอ่อนนุช 39 กลางซอยแห้งหมดแล้วเหลือช่วงปากซอย น้ำท่วมขังสูง 10 ซ.ม. ระยะทาง 100 เมตร

ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี) ได้สั่งการให้สำนักการระบายเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเขตสวนหลวงเร่งระบายน้ำโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมจัดยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหากเกิดฝนตกหนัก กรณีเขตที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หลายจุด หากจำนวนยานพาหนะที่บริการประชาชนไม่เพียงพอให้ความช่วยเหลือประชาชนสามารถร้องขอสนับสนุนยานพาหนะจากสำนักเทศกิจ โดยสำนักเทศกิจทำหน้าที่ประสานการใช้รถ ของสำนักงานเขตพื้นที่และเขตข้างเคียงเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งจัดส่งยานพาหนะจากสำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ไปสนับสนุนเพิ่มเติมตามลำดับ ให้ สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต จะเฝ้าติดตามสภาพฝนและสภาวะน้ำท่วมจากสำนักการระบายน้ำตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ในทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับจำนวนยานพาหนะที่ กทม. เตรียมพร้อมไว้ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวนทั้งสิ้น 230 คัน ประกอบด้วย รถจากสำนักเทศกิจ 12 คัน กลุ่มกรุงเทพกลาง 38 คัน กลุ่มกรุงเทพใต้ 33 คัน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 20 คัน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 33 คัน กลุ่มกรุงธนเหนือ 24 คัน กลุ่มกรุงธนใต้ 25 คัน สำนัการระบายน้ำ 7 คัน สำนักการคลัง 24 คัน และสำนักการโยธา 11 คัน