เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีตัวแทนนักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาขนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดตั้งสนามบินลานจอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล (Sirin Heliport) ภายในซอยศรีด่าน 20 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่ประชุมมีกลุ่มตัวแทนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดำเนินไปไม่ความราบรื่น เนื่องจากเสียงชาวบ้านเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ติดกับหมู่บ้านและโรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 1,000 คน โดยชาวบ้านมองว่าสนามบินส่งผลกระทบทางด้างมลภาวะเกี่ยวกับเสียงและอาจเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนในอนาคต หากเกิดอุบัติเหตุทางการบิน อีกทั้งโครงการดังกล่าวน่าจะเกิดประโยชน์ความสะดวกในการเดินทางของเจ้าของโครงการเท่านั้น จึงทำให้ชาวบ้าน walk out เดินออกจากห้องประชุมทำให้การประชุมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้