วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางวรรณภา คงสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สนง.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ยุติความรุนต่อเด็ก สตรี สังคม บริเวณหน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“กิจกรรมมีการติดริบบิ้นสีขาวเพื่อแสดงสัญญาลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี สังคมและความรุนแรงในครอบครัว หรือ (Stop Domestic Violence) ให้กับนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก. ภ.จว.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

นางวรรณภา คงสุข เปิดเผยต่อว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการร่วมกันดูแลปกป้องและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่นจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวประเทศไทย

“ดังนั้น ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง” นางวรรณา กล่าวปิดท้าย