เครือข่ายองค์กรประชาชนคนสงขลา การันตรีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ เป็นคนดีมีความสามารถ หลังย้ายเป็นนายอำเภอรือเสาะมารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองสงขลา

นายสัญญา วัชรพันธุ์ ในฐานะคนสงขลาและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตนในฐานะคนสงขลาและในนามเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จ.สงขลา ได้ตรวจ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อดีตนายอำเภอรือเสาะ จ.ปัตตานี ผู้ที่มารับดำรงตำแหน่ง นอภ.เมือง จ.สงขลา คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปได้ว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์

1.เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ เคยมีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

2.การที่เคยถูกร้องเรียนสมัยที่เป็น นอภ.รือเสาะนั้น กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบมีข้อยุติแล้ว สรุปว่า ไม่มีความผิด

3.การที่ถูกย้ายด่วนออกจากพื้นที่ อ.รือเสาะนั้น เป็นเพียงเพื่อการแก้ปัญหาป้องกันเหตุร้ายรุนแรงเฉพาะกิจ ตามระเบียบของทางราชการ 4.เรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเห็นต่างของผู้นำศาสนาอิสลามและการเมืองในท้องถิ่นบางส่วน เพราะมีส่วนหนึ่งที่เคยไปแสดงความชื่นชมยินดี และมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พึงพอใจ จึงได้รวมรายชื่อร้องเรียน ซึ่งทางราชการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันไปแล้ว

5.คนดั้งเดิมในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ไม่เคยมีปรากฏความคิดต่างหรือขัดแย้งทางศาสนาพุทธและอิสลามหรือทุกศาสนา ทุกคนอยู่ร่วมกันมาแบบญาติพี่น้องอย่างสันติสุข จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการ (นอภ.) ซึ่งเป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ ความสามารถได้เข้ามาทำงาน เปลี่ยนจากการที่เมืองสงขลารอรองรับแต่ข้าราชการสูงอายุหรือมาตามเส้นสาย

6.ในฐานะที่เมืองสงขลาเป็นบ้านเกิดของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์อดีตประธานองคมตรีและรัฐบุรุษ และท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้เป็นปูชนียบุคคลสำคัญของเมืองสงขลาและประเทศไทย ซึ่งเสมือนแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความมีคุณธรรมของเมืองสงขลา ประกอบกับเมืองสงขลาเป็นเมืองที่มีประชากรทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

นายสัญญา วัชรพันธุ์ เปิดเผยต่อว่า ในฐานะที่ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ เป็นผู้ถือกำเนิดใน จ.นราธิวาส และเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธโดยกำเนิด เป็นผู้รับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด และเคยถูกร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ซึ่งได้มีการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบราชการไปเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรอย่างยิ่งที่ได้รับพิจารณาให้ไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นกลางและเป็นเมืองหลักที่สำคัญของทางราชการ การเมือง การศาสนาและอื่นๆ เพื่อแก้ไขและป้องกันภาพลักษณ์ของความแตกแยกหรือขัดแย้งทุกประการ

“ในส่วนประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา ในฐานะคนสงขลา ได้มองถึงประเด็นนี้ว่า หลักศาสนาทุกศาสนาไม่ได้มีความขัดแย้งกัน แต่ผู้นำหรือผู้ที่คิดว่ารู้ หรือผู้สอน หรือผู้ที่นับถือศาสนา และผู้ที่ไม่รู้จริงต่างหาก ที่นำเอาหลักศาสนามาตีความให้ขัดแย้ง สร้างความวุ่นวายกันในสังคม ซึ่งความขัดแย้งทางศาสนาและการเมือง(การเลือกตั้ง)ย่อมเกิดจาก ความไม่รู้จริง ความไม่ใช่เป็นนักการศาสนาหรือนักการเมืองที่แท้จริง หรือผู้หวังผลประโยชน์ อิทธิพลหรือบารมีส่วนตนต่างหาก โดยอาศัยหลักศาสนา ที่ทำให้เกิดการขัดแย้ง แตกแยก เพราะทุกศาสนา ย่อมสอนให้ดูที่เจตนา มีเหตุผล และให้อภัย ไม่มีให้เข่นฆ่า ให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติ และส่งเสริมคนดีในสังคม”

“ด้วยเหตุดังกล่าวโดยสรุปข้างต้น ในฐานะคนสงขลา จึงขอแสดงความยินดีต้อนรับและให้โอกาสแก่ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น นอภ.เมืองสงขลา ตามคำสั่งของทางราชการ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน กรุณาอย่าใช้พื้นที่เมืองสงขลา เป็นพื้นที่แอบอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์หรืออิทธิพล สร้างความขัดแย้งที่มิชอบด้วยคุณธรรมและกฎหมาย เพราะเมืองสงขลาและคนสงขลา มีความยึดมั่นในศักดิ์ศรีและเกียรติประวัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งราชอาณาจักรและราชวงศ์แห่งสยาม เป็นเมืองหลักของทางศาสนา และเคยเป็นเมืองหลักที่สำคัญหลายๆด้านของภาคใต้มาตั้งแต่อดีต”

นายสัญญา วัชรพันธุ์ เปิดเผยต่อว่า ตนขอขอบคุณในความร่วมมือ เรามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุข เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคงกันต่อไป และในโอกาสนี้ ขออนุญาตอวยพรให้ นอภ.เมืองสงขลาคนเก่า ที่ย้ายไปเป็นปลัด จ.ปัตตานี จงประสพแต่ความสุข สำเร็จ ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ” นายสัญญา วัชรพันธุ์ กล่าวปิดท้าย