คมนาคมยืนยัน มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (M6)เปิดทดลองให้บริการประชาชนปี 2566

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (Motorway M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท) ตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100 %

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ขณะนี้เร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566