วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดครุใน ซ.สุขสวัสดิ์ 70/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการวัดได้จัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธร(จำลอง)ขึ้น ซึ่งในงานคณะกรรมการได้เชิญ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดงานฝ่ายฆราวาส และมีพระคุณเจ้าสมุทร ปัญญาวุธ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดครุใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานมี นายบารมี ฟักสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลลัดหลวง เป็นประธานกล่าวรายงานความเป็นมาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง โดยมี นายต่อศักดิ์ อัศวเหม นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ พ.ต.อ.ประเสริฐ เฮงสุวรรณ ผกก.สภ.พระประแดง นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองประธานหอการค้าสมุทรปราการ กลุ่มทีมสมุทรปราการก้าวหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. ร่วมถึงประชาชนชาวครุในเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ในงานทางวัดได้จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ได้เจริญสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ร่วมงาน พร้อมจัดให้มีการรำศรีซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านชาวมอญ โดยคณะกลุ่มแม่บ้านชาวครุใน จากนั้นจึงได้จัดพิธีเปิดงาน โดยการตัดลิปบริ้นพร้อมกับลั่นฆ้องเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย โดย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานเปิดงาน หลังเสร็จพิธีเปิด ประธานพร้อมกับคณะ สส. สจ.และคณะผู้จัดงาน ได้เดินทางเข้ากราบไหว้นมัสการองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองภายในโบสถ์ คณะจึงได้เดินทางกลับ โดยงานวัดครุในได้จัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง มาเป็นประจำทุกปี นับว่านี้เป็นการจัดงานติดต่อกันมาแล้วถึง 76 ปี โดยงานมีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 65 จึงเชิญชวนพุทธสานิชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน