พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานในกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด ตำบล มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมมิตรประชากองทัพอากาศประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาการมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พัดลมอุตสาหกรรมเงินสนับสนุนอาหารกลางวันข้าวสาร ไข่ไก่ ให้แก่โรงเรียน การจัดแสดงนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน จากคณะเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 6 และ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พร้อมทั้งให้บริการชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารอากาศบริการตรวจรักษาโรค จ่ายยา ทันตกรรม และการตรวจวัดสายตา บริการตัดผมชายโดยเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการทหารอากาศ การจัดนิทรรศการเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ โดยกรมช่างอากาศการแสดงดนตรีพร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการ โดยกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนแว่นตาจำนวน 800 อัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม