พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ชุดปฏิบัติงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค 7 ฝึกปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาตามยุทธวิธี

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ชุดปฏิบัติงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7 ” โดยมี พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.ภ.7 ผกก.ฯ หัวหน้าสถานี ในสังกัด ภ.7 ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า กำชับแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึก อบรมทบทวนยุทธวิธี งานสืบสวน โดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้น การตัดสินใจเฉพาะหน้า โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย และความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกการประกวดทบทวนยุทธวิธีงานสืบสวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

จากนั้น ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ในการปิดล้อมตรวจค้น การจับกุมผู้ต้องหา พร้อมทั้งให้โอวาทคำแนะนำ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี