สมุทรปราการ-ตระกูลพาณิชย์พิศาล ร่วมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 65 ที่วัดมหาวงษ์ปากน้ำ มีปชช.เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่วัดมหาวงษ์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยปีนี้ที่ทางวัดได้ดำเนินการมาจัดมาเป็นปีที่ 2 หลังวางเว้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 มานานติดต่อกันเกือบ 3 ปี เป็นไปตามประเพณีนิยมและให้สอดคล้องกับพระวินัยบัญญัติ ซึ่งในงานปี 2565 นี้ ได้มีคุณแม่เรณู งามสมุทร พร้อมครอบครัว เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยมี นายอัครนันท์-นางธัญยธรณ์ พาณิชย์พิศาล ผู้ช่วยศาสน์จารย์ แพทย์หญิงเกศริน พาณิชย์พิศาล นายจรูญ กระแชงขาว คุณแม่มาลี ท้วมแสง นางพรรณา จโนภาษ นายอธิ จโนภาษ คุณแม่น้อย พงษ์จันทร์ คุณแม่ทองม้วน อิษวาส นาวาเอกธงไชย- แพทย์หญิงสุภา ศักดิ์สมบูรณ์ และศาสน์จารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา พร้อมครอบครัวร่วมกันเป็นประธานอุปถัมภ์ ซึ่งในงานนี้ ยังมีคณะผู้ร่วมทำบุญยังได้ร่วมกันจัดขบวนแห่ต้นกฐินพร้อมผ้าไตรจีวร โดยเดินเวียนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ โดยมีสาธุชนผู้ใจบุญจากสถานที่ต่าง ๆเดินทางเข้าร่วมงานทอดกฐินครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

ในงานได้มีสาธุชนผู้ใจบุญได้มาออกร้านโรงทานเปิดให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานรับประทานกันเป็นจำนวน โดยมีพระปลัด สราวุฒ โรจน์ธมโม เจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ เป็นประธานสงฆ์รับต้นพระกฐิน โดยร่วมเงินยอดบริจาคทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท ถวายวัดต่อไป