โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (อบต.) ลงแขกดำนาโดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนจำนวน 8 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มที่อยู่ติดกับโรงเรียนเพื่อทำนาและนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร เก็บไว้ทำอาหารกลางวันให้แก่บุตรหลานที่เรียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเรื่องค่าอาหารกลางวันแก่บุตรหลานที่มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้